fbpx

Martina Holečková

PODPREDSEDNÍČKA NSK

Bližšie k ľuďom

Martina Holečková2023-04-26T09:13:26+00:00

O mne

Vyštudovala som právnickú fakultu na Trnavskej univerzite a svoje vzdelanie využívam
vo viacerých oblastiach mojej práce. Už 18 rokov sa venujem humanitárnym a rozvojovým projektom prevažne v subsaharskej Afrike, ale aj na Slovensku. Aktívne spolupracujem
s organizáciami v našom regióne, ktoré pomáhajú najmä slobodným matkám, zdravotne znevýhodneným, ľuďom bez domova a sociálne slabším rodinám. Okrem toho pracujem pre misijný sekretariát pallotínov.

V roku 2016 som vstúpila do politickej strany KDH a v roku 2020 ma celoslovenská rada zvolila za členku predsedníctva. Tento rok sa mi podarilo tento post obhájiť. Sociálne veci, rodina, práca a marginalizované skupiny sú oblasti, ktorým sa primárne venujem.
V komunálnej politike zastupujem už 8 rokov post poslankyne v rodnej obci Kozárovce. V obci som predsedníčkou finančnej komisie a členkou obecnej rady. Ako krajská poslankyňa
za volebný obvod Levice pôsobím 5 rokov ako predsedníčka komisie kontroly a členka sociálnej a majetkovej komisie.

Verím, že poctivou prácou, súdržnosťou a rozvážnymi rozhodnutiami môžeme dosiahnuť vynikajúce výsledky a pokrok.

To, čo tvorí zdravé jadro nášho krásneho kraja, sme, samozrejme, my, jeho obyvatelia. Vďaka mojej doterajšej pôsobnosti viem z prvej ruky, akí úžasní a talentovaní ľudia žijú okolo mňa, a som rozhodnutá reprezentovať ich záujmy, ako najlepšie viem. Spoločne nájdeme množstvo nových príležitostí pre rozvoj a vytvoríme pre nás a pre budúce generácie ešte lepšie podmienky pre život.

Program

Verím, že sa vždy dá robiť viac a presne o to sa snažím celý život.
V mojom programe nájdete hlavné body, ktorým sa chcem v budúcnosti venovať a ktoré by som chcela zlepšiť.

Sociálna oblasť

Podstatou mojej vízie spravovania kraja v duchu „BLIŽŠIE K ĽUĎOM“ je jej napĺňanie ROVNAKO ku všetkým, s poznaním ich požiadaviek a s poznaním odborných požiadaviek…

Zdravotníctvo

Dostupnejšie a kvalitnejšie zdravotníctvo v našom regióne. Zvýšenie záujmu o zdravotné odbory u študentov a prepojenie spolupráce zdravotných centier so školami.

Školstvo

Podpora vzdelávania učiteľov a študentov prostredníctvom edukačných programov, moderných technológií a inovatívnych metód vzdelávania.

Životné prostredie

Vytvorenie a obnova zelene naprieč celým regiónom. Ochrana životného prostredia, aktívne zapájanie sa do environmentálnych projektov a redukcia vizuálneho smogu.

Doprava

Cieľom je poskytnúť bezpečnú, rýchlu a pohodlnú dopravu pre našich obyvateľov. Obnova ciest, zlepšenie vlakovej a cyklistickej infraštruktúry.

Regionálny rozvoj

Podpora nových, ale aj existujúcich projektov pre regionálny rozvoj. Organizácia kultúrnych podujatí, podpora cestovného ruchu a podpora lokálnych výrobcov.

Články

Aktuálne správy počas predvolebného obdobia nájdete tu.

Zobraziť viac

Médiá

Politické televízne relácie a rozhovory sú neoddeliteľnou súčasťou volebnej kampane kandidátov na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Joj24 – Pozrite si diskusiu kandidátov

RTVS – Predvolebné debaty

Napísali o mne

Samosprávy by mali mať silnejšie slovo pri eurofondoch

Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by v meste chceli zmeniť?

NSK je v dobrej ekonomickej kondícii, má však investičný dlh voči občanom

Go to Top