Osobnosť a charakter každého jedného z nás sa formuje postupne. Je to vďaka prostrediu a ľuďom, ktorí sú okolo nás. V mojom živote som mala možnosť spoznať a byť ovplyvnená množstvom ľudí, situácií a miest. Všetky tieto veci ovplyvnili to, kým som dnes.

Rodina

Predovšetkým ďakujem mojim rodičom, ktorí mi ukázali cestu, ktorou mám kráčať. Od mala ma rodičia viedli k pracovitosti a vnímavosti k svojmu okoliu k ľuďom. Už ako dieťa si pamätám rodičov, ktorí prišli domov zo zamestnania a pokračovali v práci doma. Dopestovávali rôznu zeleninu a chovali morky a zajace na predaj. Neskôr sa otec vrhol na podnikanie a takmer 30 rokov podnikal v oblasti strojárskej výroby v jednej firme až do svojho odchodu do dôchodku. Ale nikdy sa nezabúdal pozerať vôkol seba a vždy bol nápomocný tam, kde to niekto potreboval. A toto sú vlastnosti, ktoré mám hlboko vštepené. Poctivá práca a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Syn 

Každá matka bude isto súhlasiť s tým, že nie len rodičia formujú svoje deti, ale aj ony formujú nás. Každý deň prináša nové výzvy a som vďačná za každú jednu z nich. Práve vďaka môjmu synovi viem, ako sa cíti každá jedna matka, ktorá sa snaží zaistiť tie najlepšie možnosti pre svoje dieťa. Ako kandidátka a zástupkyňa obyvateľov Nitrianskeho kraja nemyslím teraz iba na svojho syna, ale na všetky deti, ktoré by mali mať vo svete rovnaké možnosti.

Učitelia

Nemôžem zabudnúť na učiteľov, ktorí ma celý život formovali. Aj teraz, ako už dospelá osoba a matka si uvedomujem, aké je šťastie natrafiť vo svojom živote na pedagógov, ktorí sa pre toto povolanie narodili. Ja som to šťastie mala či už to je pani učiteľka Daniela Vidanová zo škôlky, Justína Dendisová na prvom stupni alebo Kornélia Kmeťová. A nemôžem opomenúť ani moju strednú školu – Gymnázium Františka Švantnera na Novej Bani. Samozrejme, že som tu získala rozhľad vedomosti, ale čo bolo omnoho viac bol výnimočný kolektív pedagógov a atmosféra, v ktorej nám bolo umožnené rásť, naozaj sa dá hovoriť o atmosfére veľmi blízkej k tej rodinnej. Dodnes som s niekoľkými z týchto mojich pedagógov v osobnom kontakte, žiaľ to už nemôžem byť s mojou triednou profesorkou neskôr riaditeľkou tejto školy PaedDr. Alojziu Štefkovú.

Rozvojové a sociálne projekty

Každý jeden projekt ma posunul niekam ďalej. Moja práca bola vždy spojená s pomocou ľuďom, a to hlavne tým, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Rozvojové projekty a sociálne aktivity, ktoré sa stali súčasťou môjho profesijného ale aj osobného života mi priniesli pocit naplnenia. Stali sa súčasťou každodenného života. Práca sa mi stala poslaním a radosťou.  Som človek, ktorý sa vie vcítiť do situácie druhých. Ktokoľvek sa nachádza v náročnej situácii a má stále odhodlanie ísť ďalej má môj obrovský obdiv a zároveň aj podporu. Vďaka skúsenostiam z Afriky viem, ako sa môžu zmeniť osudy ľudí, aj vďaka malej pomoci okolia. Spojenie aktívnych a dobrých ľudí pre spoločnú vec môže mať doslova zázračný efekt. A podobne to vidím aj v politike, v koalícii, ktorú sa nám podarilo vytvoriť na úrovni Nitrianskeho kraja a v ktorej sa uchádzam o Váš hlas v spojených voľbách v októbri 2022.