Každý región tvoria hlavne ľudia. Nitriansky región je plný múdrych a láskavých ľudí, vďaka ktorým sa môže ďalej vyvíjať. Hodnoty, ktoré predstavuje naša kultúra už od minulosti sú našou súčasťou.

 

Moji rodičia a starí rodičia do mňa od malička vštepovali hodnoty ako rešpekt k ľuďom a ústretovosť a ochotu nezištne pomôcť aj cudziemu človeku. Hodnoty ako hrdosť a vďačnosť k miestu, odkiaľ pochádzam a kde som vyrástla sa prepájali s tradíciami našich predkov.

 

Ako som rástla, pochopila som, že každé miesto, každý región je obrazom ľudí, ktorí v ňom žijú, pracujú alebo sa inak sebarealizujú. Obrazom hodnôt, kultúrnych zvyklostí a tradícií, ktoré sa v ňom od nepamäti až po súčasnosť tradujú.

 

A ja som sa neraz počas svojich ciest presvedčila, že Nitriansky kraj je plný láskavých, dobrosrdečných a talentovaných ľudí, vďaka ktorým sa tieto hodnoty, zvyky a tradície naďalej nie len zachovávajú, ale aj ďalej rozvíjajú.

Či už je to formou kultúrnych a spoločenských podujatí, folklórnych slávností či spôsobom ich žitia.

 

Už ako dieťa som rada navštevovala folklórne slávnosti a festivaly plné tradičnej hudby, tanca a remesiel. S údivom sledovala vášeň a odhodlanie ľudí, ktorí sa na organizovaní a priebehu týchto podujatí podieľali. Toto nadšenie mi ostalo dodnes, a preto som aj toto leto navštívila niekoľko folklórnych slávností, na ktorých som mala tú česť spoznať týchto úžasných a talentovaných ľudí aj osobne. Tieto stretnutia ma zakaždým presvedčili o tom, že pokiaľ tu budú takýto ľudia, naše zvyky nezostanú zabudnuté. Môj tohtoročný rekord bol dokonca účasť na dvoch folklórnych slávnostiach za jeden deň. A hoc som si večer líhala do postele unavená, stále vo mne prevládal pocit hrdosti a radosti. Už teraz sa teším na podobné podujatia, ktoré majú naozaj čarovnú atmosféru.

 

A ako cudzí človek spozná, okrem hudby a tanca, že je na tradičných slávnostiach v našom regióne? Zláka ho predsa omamná vôňa jedla s láskou pripravovaného od poctivých gazdiniek a všade prítomné historické remeslá, ktoré od nepamäti poukazujú na pracovitosť, šikovnosť a kvalitnú prácu našich ľudí, ktorá by nám mali slúžiť ako vzor pre budúcu prácu a projekty.

 

Všetko toto vo mne vzbudzuje nesmiernu hrdosť, že žijem v Nitrianskom kraji. V regióne, v ktorom ľudia nezabúdajú kto sú a odkiaľ prišli. Že ich dobrota, poctivosť a šťastie sú prepojené s dávnymi tradíciami a našou výchovou, a práve preto som presvedčená, že by naša kultúra nemala zostať zabudnutá a že by mala byť podporovaná.