Môj otec mi vždy hovoril: „Iba poctivou prácou môžeme dokázať veľké veci.“

Tento citát sa stal súčasťou mojej výchovy, mojej osobnosti a celého môjho života.

 

Naučil ma, že ak chceme niečo robiť poctivo a kvalitne, musíme mať odhodlanie a vytrvalosť. Často krát totižto platí, že pokiaľ ide niečo veľmi jednoducho, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou človek nerobí správne. Preto sa snažím vo svojom živote obklopovať ľuďmi, ktorí sa neboja pracovať, obetovať svoj čas pre iných a vytrvať až do konca, hoc počas tejto cesty viac krát spadnú. S ľuďmi, ktorí sa vždy snažia dosiahnuť svoje ciele. A ešte krajšie je, ak ste obklopení ľuďmi, ktorí majú rovnaký cieľ a pri jeho dosahovaní si môžu navzájom pomáhať, tak ako je to aj v našej koalícií.

 

Mojim dlhodobým životným cieľom je pomáhať ľudom. Už od malička ma moji rodičia a starí rodičia učili, že si máme všetci navzájom pomáhať. Či už so susedmi, priateľmi, alebo inými obyvateľmi našej obce. Práva vďaka nim a našej vzájomnej pomoci som sa naučila obetavosti. Vyrastať v takej blízkej komunite ma naučilo veľa a ja som za to nesmierne vďačná. Pretože vďaka mojej rodine a komunite som zistila, čo chcem robiť a kým chcem v živote byť.

 

Pri svojej práci som neraz svojimi činmi dokázala, že sa nebojím vyhrnúť si rukávy, nasadiť pracovné rukavice či ísť do terénu. Počas svojho života som pomáhala na rôznych projektoch, v rámci rozvojových projektov sme hĺbili studne, stavali školy či zdravotné strediská. Práca v záhrade, vinohrade, ale dobrovoľnícka činnosť pri rôznych komunitných projektoch sú súčasťou môjho života. Viem, že každá pomocná ruka sa zíde a je užitočná, a preto chcem byť aj ja vždy, keď sa dá súčasťou pomoci a podpory pre tých, ktorí to práve potrebujú. Venovať svoj čas a svoje schopnosti dobročinným projektom, je totižto to najmenej, čo môžem pre svoje okolie urobiť.

 

Hodnoty, ktoré som sa naučila počas svojho života sa snažím vniesť do všetkého, čo robím. V rovnakom duchu, ako mňa vychovávali moji rodičia, sa snažím vychovávať aj ja svojho syna a naučiť ho, že dobré veci sa vždy dajú dosiahnuť tvrdou a kvalitnou prácou.

 

Vo svojej verejnej službe chcem byť vzorom pre tých, ktorí neveria, že poctivosť môže byť súčasťou politiky.