Nitriansky samosprávny kraj musí podporovať a hájiť záujmy všetkých jeho obyvateľov. Všetci sme rovnocenní, a preto by sme mali mať rovnaké podmienky na život. V mojej budúcej funkcii chcem dosiahnuť zmenu, ktorá prinesie lepšie podmienky a možnosti ľuďom nášho kraja.

 

Moja angažovanosť je zameraná hlavne na pomoc deťom, rodinám, seniorom a zdravotne znevýhodneným. Vďaka komunite ľudí, ktorí pomáhajú tam, kde je to potrebné. Meníme osudy ľudí. Nezištní, dobrí a empatickí ľudia sú presne to, čo náš kraj potrebuje. 

 

Dlhodobo sa aktívne angažujem ako dobrovoľníčka v Nitrianskom kraji. Spolupracujem s rôznymi organizáciami, klubmi a komunitami: Centrum konkrétnej pomoci Femina, občianske združenie Inšpirujme svet, Spoločnosť parkinson Slovensko, Klub sklerózy multiplex, Centrum Slniečko, ale aj mnohé, ktoré nemajú formálnu štruktúru a stoja za nimi nadšení ľudia s veľkým srdcom.

 

Som veľmi rada, pokiaľ dokážeme pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Mala som tú česť spoznať a prežiť nezabudnuteľné zážitky s množstvom úžasných ľudí.  Svoju prácu mám naozaj rada a dúfam, že v budúcnosti dokážeme pomôcť omnoho viac. 

 

Pomoc komunít, ktorých som súčasťou neorganizujú len zbierky hmotných vecí. Často pomáhajú aj s hľadaním práce, riešením právnych problémov, zabezpečením zdravotných pomôcok a priestor pre zhromažďovanie a budovanie komunity. Veľmi si v tejto oblasti cením spoluprácu mnohých ľudí, ktorí často na úkor vlastného času a aj rodiny s nadšením roznášajú pomoc tam, kde je potrebná. Najviac pomoci prichádza od bežných ľudí, a to si nesmierne vážim.

 

Už roky sa venujem nielen rozvojovej pomoci za hranicami našej  krajiny, ale aj sociálnej pomoci v mojom okolí. Práve vďaka práci so sociálne a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi chápem, aká dôležitá je podpora samosprávy. Nejde iba o týchto ľudí, ale aj o ich rodiny a komunitu. Chcem, aby aj oni mohli byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, mohli rozvíjať svoje záujmy a mali rovnaké možnosti a kvalitné služby. Veľmi mi to pomohlo aj pri tvorbe volebného programu a určení priorít, v ktorých chcem aj naďalej pokračovať. 

 

Čo o mne povedali ľudia

“Martina Holečkova je úžasný človek. Dlhé roky mi pomáha v mojej činnosti pomáhať rodinám, kde je menej zdravia a šťastia. Netreba ju nikdy vyzvať k pomoci – pomôže vždy aj bez toho. Priznám sa, že som vôbec netušila, že je v politike a nikdy som nemala pocit, že je iná. Pri každom rozhovore má záujem pomôcť ľuďom ako sa len dá a vždy nájde riešenie. Zo skúsenosti viem, že jej sľub nikdy nezostane iba sľubom do prázdna. Spolupracujeme už niekoľko rokov a som nesmierne rada, že sa naše cesty skrížili. Osobne je pre mňa vzorom.”

Magdaléna Hermanová (dobrovoľníčka v Nitrianskom regióne)

 

„Spolupráca s pani poslankyňou Martinou Holečkou je príjemná, precízna a spoľahlivá. Máme spoločné ciele, hodnoty, a preto si rozumieme. Martina vždy dodrží slovo. Pri aktivitách OZ je dôležité mať niekoho na koho sa môžete spoľahnúť. Dnes to nie je bežná vec. Dovolím si povedať, že dokáže zastúpiť aj pozíciu krízovej manažérky. Videl som to počas aktivít, kedy sme pomáhali ľuďom utekajúcich pred vojnou. Na Martine sa mi páči, že je kreatívna, zapálená za správnu vec a vždy hľadá cestu, ako sa dopracovať najefektívnejšie k cieľu a riešeniu. Ďakujem, že mám tú česť s ňou vytvárať spoločné projekty a verím v ďalšiu spoluprácu.”

Marcel Filaga (predseda OZ Inšpirujme svet a správca Nadácie Pomoc)

 

„Aktívne sa venujem charitatívnej práci, ale nemôžem ju robiť sama. Ochotní a milí ľudia sú vždy potrební. Prvá spolupráca s pani Martinou Holečkovou bola dávno v období Vianoc. Potrebovala som pomoc so zbierkou oblečenia, jedla, hračiek, ale samozrejme aj iných vecí. Spýtala som sa pána starostu, či nevie o niekom, kto by mi pomohol. Dal mi kontakt na Martinku, ktorú som už videla na bilbordoch. Pomyslela som si: Tá určite nepríde! Opak bol pravdou. Prišla deň pred tým, ako mala byť zapojená do zbierky. Zaujímala sa o všetko. Proste moja krvná skupina. Zistila, že som predsedníčkou spoločnosti Parkinson Slovensko hneď sa začala zaujímať ako fungujeme a čo potrebujeme. Odvtedy aktívne spolupracuje a pomáha aj v tejto komunite. Má môj veľký obdiv a viem, že určite zostane rovnako dobrá a snaživá aj naďalej.”

Katarína Félixová (Predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko)

 

„S Martinkou sme spoznali ako dobrovoľníčku, ktorá reagovala na našu výzvu, keď sme hľadali materiálnu pomoc pre naše klientky. Pomáhala nám s výzvami o pomoc, s dovozom vecí priamo ku klientom a tiež s oslovovaním darcov, aby sme mohli ako organizácia fungovať a pomáhať. Do pomoci sa zapájala nielen ona, ale aj jej rodina. Vďaka jej rodičom môžeme každé dva týždne voziť zeleninu pre našich klientov, lebo nám bezplatne zapožičiavajú dodávku. Nikdy to nerobila pre svoje zviditeľnenie, ale naozaj nezištne. Je to človek, ktorý vie čo znamená robiť dobrovoľníctvo a pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.”

Mgr. Anna Siekelová (Centrum konkrétnej pomoci Femina)

 

„Spoznali sme sa v mimoriadne citlivom období, v čase vypuknutia vojny na Ukrajine. V tom období si bola pre naše centrum silnou oporou. Vnímam tvoju aktivitu hlavne v sociálnej oblasti. Viem, že budeš s citom a rozumom chrániť záujmy tých najzraniteľnejších a podporovať inovatívne, jednoduché a moderné prístupy. Viac žien v politike.”

Martina Šlapáková Ballová (Materské centrum Medulienka)

 

„Martinu poznám ako ženu činu. Nesľubuje, ale koná. Spoznala som ju ako členku sociálnej komisie pre NSK. Každý jej návrh na zlepšenie sociálnej situácie viacerých cieľových skupín a zariadení sociálnych služieb bol erudovaný a zameraný predovšetkým na podporu a skvalitnenie služieb. Vnímam ju ako odvážnu ženu, ktorá sa nebojí postaviť za správnu vec aj proti všetkým. Vážim si na nej, že jej  nikdy nešlo o moc, ale o pomoc.”

Mariana Kováčová (Centrum Slniečko)

 

„V mene regionálneho Klubu Sclerosis multiplex Levice pri SZSM, vyjadrujem vďačnosť výnimočnej žene Martine Holečkovej – kandidátky na post županky Nitrianskeho samosprávneho kraja, za dlhoročnú podporu a pomoc nášmu občianskemu združeniu. Hlavne svojou ľudskosťou, intelektom i obrovskými profesionálnymi skúsenosťami. Je to pre nás nenahraditeľná pomoc, aby sme mohli vykonávať našu činnosť a niesť v sebe ten obyčajný pocit z dobre vykonanej práci a byť prospešný v ľudskej spoločnosti.”

Angela Wieslová (Predsedkyňa Klubu SM Levice pri SZSM)