Podarilo sa nám niečo, čo sa v politickej sfére vidí málokedy. Spojili sme sa, aby sme vám priniesli to najlepšie od každého z nás. Spoločne, so všetkými členmi tímu sa aktívne podieľame na rozvoji nášho kraja a rozhodne na tom budeme pracovať aj ďalej. Uvedomili sme si, že sa snažíme dosiahnuť spoločný cieľ, a preto sme sa rozhodli spolupracovať. 

Myšlienka spojenia rôznych politických subjektov v jednotnú koalíciu je priam utopická predstava. Každá strana predstavuje iné hodnoty a iné názory, ktoré reprezentujú istú časť ľudí žijúcich na Slovensku. To je dôkazom rôznorodej spoločnosti a demokracie. Z počiatku som ani sama neverila, že je niečo podobné možné, ale zistili sme, že aj napriek rozdielom sa snažíme o spoločnú vec – lepšie podmienky pre ľudí žijúcich v našom Nitrianskom kraji.

Spojeniu predchádzalo veľa rozhovorov, stretnutí a rokovaní. Riešili sme, ako bude koalícia pracovať a ako sa môže každý jednotlivec aktívne zapojiť do záležitostí nášho regiónu. Rešpektujeme sa navzájom, a hľadáme prieniky. Ochotne si vypočujeme každý jeden názor, návrh či podnet k danej téme. Aktívne komunikujeme o problémoch a o možných riešeniach. Je nás naozaj veľa a medzi nami nájdete veľa odborníkov pre rôzne oblasti verejného života. Práve kooperáciou a hľadaním tých najlepších a najefektívnejších riešení môžeme dosiahnuť pozitívnu zmenu. Naše pracovné a osobné skúsenosti boli prínosom už pri tvorbe volebného programu zaoberajúceho sa jednotlivými oblasťami.  Naozaj si cením prácu celého tímu, skladajúceho sa nielen z kandidátov na poslancov, ale aj odborníkov z rôznych oblastí.

Verím, že táto skupina pracovitých a odhodlaných ľudí prinesie práve to, čo náš kraj nevyhnutne potrebuje.
Spolu sme silnejší a pripravení byť BLIŽŠIE K ĽUĎOM.

V tejto silnej koalícii môžete nájsť 9 politických strán Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Sloboda a Solidarita (SaS), Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ.