Martina Holeckova

Pôsobenie v politike, prišlo ako prirodzené vyústenie mojej občianskej a sociálnej angažovanosti v mojom okolí. Dlhé roky som sa venovala organizovaniu pomoci pre seniorov, pre deti z marginalizovaného prostredia, pre rodiny v ťažkých životných situáciách a zdravotne znevýhodnených. 

Ako to začalo

Pred 8 rokmi ma starosta našej obce oslovil, aby som kandidovala za poslankyňu. Práve, ako poslankyňa obecného zastupiteľstva som pochopila, že politika je nástroj, ktorý nám umožňuje pomôcť ľuďom skvalitniť ich každodenný život. V roku 2016, keď KDH bolo neúspešné vo voľbách sa v našej obci zrodila myšlienka obnoviť Klub KDH. Vtedy som sa začala viac zaujímať aj o vyššiu politiku. V ďalších voľbách som úspešne kandidovala na poslankyňu Nitrianskeho kraja za volebný obvod Levice. Počas posledných piatich rokov pôsobím ako predsedníčka Komisie kontroly NSK, členka Komisie majetku a Sociálnej pomoci. Vďaka osobnej skúsenosti vidím, čo kraj môže urobiť pre svojich obyvateľov, aké má možnosti, ale aj svoje limity. Moja celá politická činnosť sa vždy úzko spájala so službou ľuďom, a to bola moja hlavná motivácia kandidovať za predsedníčku Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Politický vzor

Jedným z mojich politických vzorov je Robert Schuman, ktorý dokázal pre svoje vízie získať aj ďalších politikov a národy. Bol človekom s pevnými hodnotami a zásadami. V procese blahorečenia bolo o ňom povedané: Schuman nám potvrdzuje: „Aby sme mohli vstupovať do politiky, je potrebné byť ľuďmi silných presvedčení. Vždy sa snažil v otvorenej diskusii presvedčiť tých, ktorí s ním hovorili, o správnosti jeho myšlienok a projektov.Myslím si, že osobnosť Róberta Schumana a jeho odkaz je pre dnešnú dobu viac než aktuálny. 

Členstvo KDH

KDH je strana, ktorá má svoju históriu svoje dejiny lepšia a aj tie horšie chvíle. Tak ako každý človek ako každá rodina. Hodnoty, odbornosť a ľudia v KDH – to je to prečo som vstúpila do tejto strany. Je stranou ľudí a pre ľudí. Dnes sa často stretávam s tým, ako ľudia hovoria, že KDH chýba v parlamente. A je to pochopiteľné, lebo KDH je strana, ktorá je čitateľná, má jasne stanovené princípy a hodnoty (kresťansky – národne – sociálne). Dnes spoločnosť potrebuje konzistentnú slušnú politiku a takú politiku súčasné vedenie KDH predstavuje. Nejde tu úplne tak o mňa a môj samotný posun. Moje pôsobenie v KDH je službou pre spoločnosť. Chcem ponúknuť svoje schopnosti tam, kde to bude potrebné či už ako bežná členka strany alebo v nejakej inej pozícii.

Práca v KDH

V KDH sa venujem predovšetkým sociálnej oblasti, rodine a práci. Posledné roky poznačené pandémiu neskutočne prehĺbila problémy ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia, zasiahla rodiny, ktoré dnes bojujú s existenčnými problémami. Časť svojho osobného času venujem pomoci najmä matkám samoživiteľkám, viacpočetným rodinám a zdravotne znevýhodneným. Každodenne nám pribúdajú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc vlastného okolia a ja som veľmi vďačná, že existuje tretí sektor, bez ktorého by mnohí ľudia dnes nemali domov či jedlo.