Kandidáti na poslancov

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prinášame Vám prehľad adekvátnych kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v jednotlivých volebných obvodoch. Veľmi si cením podporu všetkých 49 kandidátov a už teraz sa teším na našu budúcu spoluprácu.

Bc. Tomáš Bilik

Mgr. Martin Bucko

Ing. Mgr. Viera Bútorová

Ing. Andrej Čopík

Doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.

Ing. Dária Štrosová