Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová

Nitra je moje rodné mesto. Tlmače sú mojim domovom a mojej rodiny.

Obe patria do Nitrianskeho samosprávneho kraja, do kraja, ktorý prináša životu krásy, jedinečnosti, istotu aj pohodlie.

Žijem v druhom najmenšom meste v kraji. Toto mesto mi prirástlo k srdcu a to nielen svojim prostredím, ale ľuďmi. Ľuďmi, ktorých spája rodina, región, tradície, zamestnanie, aj chuť žiť a vytvárať hodnoty pre svoje okolie. 

Vyštudovala som manažment v Španielsku, politológiu, verejnú politiku a verejnú správu na Slovensku. Osem rokov pracujem vo verejnej správe na pozícii prednostu mestského úradu v Tlmačoch. Moju prácu vnímam ako prienik služby, povinností, podnetov, ochoty a vôle vytvárať činnosť smerujúcu k všestrannému miestnemu rozvoju.

Prevádzkujem úspešnú hudobno- literárno- výtvarno- filmovú kaviareň v Leviciach a rada nachádzam čas na prekladateľskú činnosť. Mám za sebou dlhoročnú skúsenosť v organizáciách kultúrnych aj spoločenských podujatí.  

Citlivo vnímam život občanov nielen v našom meste, ale aktívne sa zaujímam o potreby regiónu. Spoluprácou so starostami, či prednostami úradov, prácou v skupinách pri tvorbe Plánu obnovy vo VÚC som získala reálny obraz o rôznorodosti potrieb v našich samosprávach. Pozorujem absenciu vzájomnej prepojenosti a informovanosti o potrebách občanov naprieč našim krajom.  Sme rozdielni, ale spája nás jeden kraj – Nitriansky- krásny, bohatý na šikovných a múdrych ľudí, ktorých potenciál musíme využiť pre dobrý život v ňom.