Ing. Mgr. Viera Bútorová

Som topoľčianka, v Topoľčanoch som sa narodila, tu žijem a pracujem.

Po skončení Strednej aj Vysokej školy ekonomickej som sa venovala humanitným odborom a pokračovala v štúdiu Liečebnej pedagogiky, Sociálnej práci a tiež Psychoterapie, ktorú som skončila v Prahe.

 Pracujem v sociálnych službách, predtým som pôsobila vo výrobe, v obchode, v školstve a v podnikateľskej sfére. Poznám systém fungovania mnohých odvetví. Dlhodobo som riaditeľkou zariadenia sociálnych služieb v Topoľčanoch a v Prašiciach, súbežne pracujem v tíme hodnotiteľov kvality IA MPSVR SR, som členkou Ekonomickej komisie Mesta Topoľčany.

Dobré ekonomické a sociálne fungovanie kraja je základom dobrého života jeho občanov.  Lebo dobré a jasné pravidlá robia dobré vzťahy.  O to sa usilujem a budem usilovať svojou prácou. Aby život v NITRIANSKOM KRAJI bol tou najlepšou voľbou pre VŠETKY GENERÁCIE.