Bc. Tomáš Bilik

Som Topoľčanec, ktorý už niekoľko rokov aktívne sleduje dianie v meste, ale i jeho regióne.

Celý doterajší život som prežil v meste Topoľčany, kde som ukončil aj strednú školu- Obchodnú akadémiu, odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu. V roku 2019 som ukončil prvý stupeň vysokej školy v odbore žurnalistika na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde aktuálne pokračujem v druhom stupni štúdia v externej forme. Pracujem v jednej z potravinových spoločností v Topoľčanoch. Náš región mi je blízky najmä preto, že máme na čom stavať. Máme dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, keďže v okrese sa vyskytuje niekoľko kultúrnych a historických pamätihodností a je potrebné im vdýchnuť nový rozmer.

Ďalšia oblasť, ktorá nás každodenne trápi je cestná doprava a infraštruktúra, kde ako kraj oproti iným zaostávame a v neposlednom rade je to oblasť vzdelávania, od ktorého závisí budúcnosť mladých ľudí. Mojím cieľom je aby sme dokázali kraj vybudovať tak, že bude otvorený a blízky svojim obyvateľom.