Ing. Štefan Vass

Moje meno je Ing. Štefan Vass a pochádzam z malej dediny menom Iža.

Som absolventom Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Popri štúdiu som pracoval ako agronóm v ŠM Balvany. Po ukončení štúdia som istý čas vyučoval na SPTŠ v Šamoríne. Od roku 1990 do roku 1994 som bol živnostníkom a od roku 1994 som majiteľom a konateľom firmy VZ s.r.o. Iža. Som predsedom občianskeho združenia Pro castellum Kelemantia, ktoré predstavuje združenie iniciatívnych obyvateľov obce Iža v boji proti korupcii a zneužívaniu postavenia a právomocí zo strany verejne činných osôb a lokálnych politikov.

Počas svojho života som vždy oponoval a v rámci svojích možností bojoval proti korupcii, úplatkárstvu a snažil sa o to, aby verejná správa fungovala transprentne a slúžila samotným obyvateľom. Naďalej sa pridržiavam týchto svojích vízií, pričom ako kandidát na post poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja, by som sa urputne a všetkými svojimi silami snažil o ich dostatočnú realizáciu.