Ing. Roman Ágh, MBA

Poslanec mestského zastupiteľstva mesta Nitra, člen komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a člen komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy, predseda poslaneckého klubu pri mestskom zastupiteľstve.

Profesijne sa venuje zahraničnému obchodu a rozvoju obchodu zahraničnej spoločnosti na trhoch v strednej Európe, schvaľovaniu investícií pri rozvoji obchodu, kontrole plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv analýzou a vyhodnocovaním obchodných dát. Vzdelaný v odboroch manažérstva kvality a business administratíve. Absolvoval niekoľko certifikovaných kurzov so zameraním na financie, finančné trhy a ekonomiku a kurz zameraný na vyjednávanie.

Absolvoval vzdelávacie kurzy anglického jazyka v Londýne a v Stoke-on-Trent. Komunikuje plynule v anglickom jazyku. Žije a pochádza z mesta Nitra. Má dve deti – ročnú dcéru a päť ročného syna. Vo voľnom čase sa venuje turistike, cestovaniu, jachtingu, vzdelávaniu a literatúre. Je predsedom v jednom z klubov slovenských turistov v Nitre.