Ing. Róbert Andráši

Kandidát na poslanca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja za vo volebný obvod Šaľa.

Narodil som sa v Šali, v ktorej som vyrastal a tu aj žijem. Študoval som na Obchodnej akadémii v Seredi a potom na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Pracoval som hlavne v dvoch oblastiach a to na  marketingu na pozíciách referentov, vedúcich pracovníkov a riaditeľov a tiež ako školiteľ ekonomických systémov. Práca školiteľa ekonomických systémov ma na 7 rokov zaviala aj do zahraničia a 80% pracovného času som bol v zahraničí v Maďarsku, v Rakúsku, v Nemecku, na Ukrajine, v Portugalsku, Tunisku, Mexiku a v Juhoafrickej republike, kde pracovali s ekonomickým systémom Navision. Som ženatý od roku 2008 a mám nádhernú dcérku. 

K práci vo verejnej oblasti som sa dostal v roku 2010, keď som videl mnoho podnetov od občanov, že majú zničené lavičky a nemajú si kde sadnúť, že majú zničené prvky pre deti a deti sa nemôžu na tých prvkoch hrať. Videl som mnoho sťažností,  že je mnoho odpadu na sídliskách, že je mnoho odpadu na brehoch Váhu. Vytvorili sme skupinu Šaľania pre Šalanov a neskôr občianske združenie Šaľa – Tvoje mesto a začali sme opravovať lavičky a osádzať nové lavičky. Opravovali sme detské prvky a získali sme financie z dotácií telekomunikačných a automobilových firiem na nové detské prvky. Čistili sme od odpadu sídliská, lesopark a aj brehy Váhu. Medzi mojimi prvými projektami na ktoré sme dostali dotácie bolo aj zakúpenie košov do tried a chodieb troch základných škôl v Šali. Postupne sme začali pracovať aj v sociálnej oblasti. Pomáhame sociálne slabším rodinám, seniorom a ľuďom bez domova darovaním potravín, hygienických balíčkov, oblečenia a ďalších potrieb. Začali sme organizovať kultúrne podujatia zamerané hlavne pre malé deti.

Uvedomovali sme si, že je potrebné organizovať podujatia aj pre mládež a aj preto som sa angažoval ohľadne založenia Mládežníckeho parlamentu. Spolupracujem so školami, športovými a kultúrnymi organizáciami a občianskymi združeniam. Zabezpečujem do škôl potreby pre žiakov a zamestnancov škôl. Pomáham s úpravou areálu, maľovaním plotov. Ľuďom bez domova, ktorí nemajú financie na zaplatenie ubytovania sme zabezpečili prácu – zbieranie odpadu na sídliskách a tak si zarobia na nocľah v Krízovom centre. 

Postupne som začal cítiť, že mnoho vecí viem zmeniť z pozície poslanca mesta a poslanca Nitrianskeho kraja. Poslancom mesta som od roku 2014 a poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja som od roku 2017. Keďže mi je sociálna oblasť veľmi blízka, som predsedom komisie sociálnej pomoci v Nitrianskom samosprávnom kraji a som predsedom komisie územného plánovania, výstavby a dopravy v meste Šaľa. Verím, že občania vidia koľko sa toho podarilo v meste a okrese Šaľa v poslednom volebnom období v oblasti zdravotníctva, sociálnej oblasti, v školstve, v doprave, ako aj v ďalších oblastiach. 

Chcem pracovať pre Vás aj v ďalšom volebnom období v Nitrianskom samosprávnom kraji a pokračovať v rozvoji v meste a okrese Šaľa. 

Prosím Vás o podporu. Ďakujem!

Ing. Róbert Andráši, 45 rokov