Ing. Peter Žiak

Narodil som sa v Leviciach r. 1978. Po skočení Gymnázia v Levicach som pokračoval v štúdiu na vysokej škole v Bratislave.

Moje zameranie bolo technické , diplomovú prácu som robil z výpočtov prvkov oceľových konštrukcií. 

Po skončení vysokej školy som pracoval, ako samostatný projektant  vo firmách v Bratislave. V roku 2007 som odišiel pracovať do Prahy, odkiaľ som Vrátil na Slovensko  v roku 2009. Pri práci v Čechách som  úspešne realizoval projekt výstavby chemického závodu v Ruskej Federácii.  

Po návrate na Slovensko som od roku 2009 pracoval na dostavbe atómovej elektrárne Mochovce34.  Do roku 2013, ako vedúci harmonogramu prác. Následne Pre Slovenské Elektrárne, ako špecialista koordinácie a plánovania prác.

V roku 2018 som začal pracovať pre Francúzku firmu Schneider, ktorej úlohou bolo vyrobiť a dodať elektrické zariadenia – rozvádzače  pre atómovú elektráreň v Anglicku, v lokalite Hinkley Point. Tento náročný projekt sme v spolupráci z kolegami z Francúzka priviedli do produkčnej fázy v roku 2020. 

V roku 2020 som prijal výzvu ministerstva hospodárstva, robiť dozor pre tohto akcionára na stavbe elektrárne Mochovce.  Počas týchto mimoriadne náročných rokov, sa dostavili výsledky, a v Septembri 2022 so súhlasom Úradu Jadrového Dozoru sme začali so zavážaní paliva do 3.bloku. 

Verím, že všetky moje medzinárodné skúsenosti , a taktiež dlhodobú prax v riadení rozsiahlych projektov, budem môcť zúročiť pri mojej kandidatúre do Nitrianskeho VÚC a do mestského zastupiteľstva v Leviciach.