Peter Hlavatý

Mojim rodným mestom je Šaľa a vďaka mojim predkom a rodákom som srdcom Šaľan.

Tu žijem aj so svojou rodinou a snažím sa o napredovanie a rozvoj nášho mesta.

Po ukončení základnej školy som pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Šali, ktoré som ukončil maturitou v študijnom odbore ekonomika a organizácia. Pracujem ako realitný maklér s pôsobnosťou v okrese Šaľa.

Aktuálne som poslancom mestského zastupiteľstva v Šali druhé volebné obdobie. V tomto volebnom období som sa stal predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu. 

Voľný čas najradšej trávim s rodinou, deťmi a priateľmi. Som členom folklórneho súboru Šaľan a tiež pôsobím ako dobrovoľník v občianskom združení Central park, ktoré sa venuje nezištnej pomoci a zachovaniu kultúrnych pamiatok a zvykov v Šali. Tento rok sa nám podarila čiastočná rekonštrukcia kaplnky na Družstevnej ulici v Šali a odstránili sme náletové dreviny, ktoré zasahovali do stavby kostola v Hetmíne.

Nakoľko kultúra, zvyky a obyčaje nášho regiónu sú mi veľmi blízke, tak práve tejto oblasti by som sa rád venoval, samozrejme aj v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu v okrese Šaľa.  Bez dobrej infraštruktúry, dobudovania cyklotrás a propagácie kultúrnych a historických zaujímavostí to ale nepôjde. Máme čo ukázať v našom šalianskom okrese a prezentovať všetko to, na čo sme právom hrdí. 

Moje skúsenosti a veľkú túžbu po napredovaní nášho mesta a obcí okresu Šaľa by som využil v prospech nás všetkých. Tak, aby sme odovzdali našim deťom pekné miesto pre život ich detí.

Peter Hlavatý, 45 r., realitný maklér