Mgr. Peter Goldberger

Som rodákom zo Šale. V Šali som sa narodil a prežil tu podstatnú časť svojho života.

Svoje vysokoškolské štúdia som spojil s mestom Banská Bystrica, kde som úspešne vyštudoval odbor medzinárodné vzťahy, ktorý mi otvoril príležitosť navštíviť nespočetné množstvo krajín, predovšetkým však Indiu, kde som absolvoval odbornú stáž na veľvyslanectve SR v Dillí. V súčasnosti aj vďaka tejto skúsenosti pracujem na pozícií manažéra v medzinárodnej spoločnosti.

Viac ako manažér som však vo svojom bežnom „Šalianskom“ živote vášnivým športovcom a lokálnym futbalovým trénerom mládežníckej kategórie U11. Som tiež organizátorom detských letných táborov a rôznych kultúrno-spoločenských podujatí nielen priamo v našej Šali, ale aj po celom Slovensku. 

Verejný priestor sa usilujem formovať aj prostredníctvom mládežníckej organizácie Skúsme to #inak, ktorej som predseda.

Ako mladý človek, ktorý má veľké množstvo energie, ale aj skúseností zo zahraničia považujem za celkom prirodzené a správne aktívne sa podieľať na chode a rozvoji svojho mesta a kraja s cieľom dosiahnuť lepší život pre našich obyvateľov. 

Som presvedčený, že do politiky, vrátane tej komunálnej, by mali vstupovať výlučne tí ľudia, ktorí prinášajú domov skúsenosti a chcú niečo vo svojom meste tvoriť a nie takí, ktorých jediným cieľom a zároveň osobnostným a kariérnym stropom je brať poslanecký plat. Vo svojom občiansky aktívnom živote som opakovane preukázal, čo odo mňa môžete očakávať. Aj vďaka tomu som pripravený nielen na odborný, ale aj na transparentný výkon verejnej služby.