Mgr. Oliver Berecz

Vo verejnej správe pracujem od roku 2015, keď som začal pracovať na obecnom úrade v Trnovci nad Váhom ako prednosta obecného úradu.

Počas môjho pôsobenia na obecnom úrade som sa oboznámil s problematikou fungovania samosprávy a verejného obstarávania. V roku 2018 som úspešne kandidoval na pozíciu starostu obce. A od 10.12.2018 zastávam pozíciu starostu obce Trnovec nad Váhom. Predchádzajúce zamestnanie som mal v Tatrabanke na rôznych pozíciách od práce s klientmi, až po manažéra predaja a servisu. Vyštudoval som učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v odbore Biológia-Environmentalistika na Fakultre prírodných vied Univerzity Konštantína Filozova v Nitre. 

Verím, že pre správne fungovanie samosprávy, okresu, kraja a samotnej komunity je potrebná spoločenská angažovanosť a spolupráca. Z tohto dôvodu som založil občianske združenie „Keď nevládzeš, tak pridaj…“, ktoré sa zameriava hlavne na aktivity pre deti. Organizovali sme rôzne podujatia pre deti so súťažami. Momentálne organizujeme každoročne veľmi úspešné preteky Rebel Run. Jedná sa o prekážkové preteky pre deti a dospelých s nadregionálnou účasťou. Keďže mám 3 deti, verím a viem, že je mimoriadne dôležité, aby sme pre ne vytvárali prostredie, ktoré sa vyznačuje spoluprácou, spolupatričnosťou a komunikáciou. Pretože bez týchto vlastností nie je možné napredovať.

Ako starosta obce si uvedomujem, že pre správne fungovanie samosprávy je potrebná neustála komunikácia, prehľad v problematike ako aj schopnosť jednania a kompromisov. Ako rodený Šaľan, a momentálne obyvateľ obce Trnovec nad Váhom, si uvedomujem problémy nášho okresu. Z tohto dôvodu som sa rozhodol okrem kandidatúry na starostu našej obce, kandidovať aj na poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pre náš okres je mimoriadne dôležité, aby sa poslancami stali ľudia, ktorí poznajú problematiku komunálnej politiky, pretože bez tejto znalosti nie je možné riadne hájiť záujmy nášho okresu a našich obyvateľov. A práve preto sa uchádzam o Vašu priazeň aj vo voľbách do orgánov samosprávneho kraja, aby som mohol z pozície, ktorú vykonávam hájiť záujmy všetkých obyvateľov okresu Šaľa. Verím, že spoločne môžeme zvládnuť ťažké obdobie, ktoré nás čaká a hlavne spoločne môžeme rozvíjať náš okres, a obce a mesto v ňom.