MUDr. Monika Kolejáková, MBA

Narodila som sa Humennom, kde som žila do roku 1986.

Potom nasledovali dva roky v Rumunsku. V  roku 1988 som nastúpila na 1. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe, a tak som v roku 1889  zažila v priebehu jedného mesiaca dve revolúcie . nežnú v Prahe a krvavú v Bukurešti. Lekársku fakultu som úspešne ukončila v roku 1994. V tom istom roku som nastúpila pracovať na detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch, kde som pracovala  do roku 2004. V roku 2003 som ukončila atestačné štúdium v odbore Klinická imunológia a alergiológia. Od roku 2004 vediem súkromnú ambulancii s rovnakým zameraním. A od roku 2017 som  školiteľom praktickej prípravy lekárov v postgraduálnom štúdiu. V roku 2020 som získala titul MBA v zdravotníctve na CEMI v Prahe.

Som vydatá, manžel je lekár, máme spolu tri deti.

Popri zamestnaní a rodine som nikdy nemala veľa voľného času , ale milujem knihy a golf. 

Do KDH som sa rozhodla vstúpiť v roku 2017 po vražde mladého páru, ktorá otriasla Slovenskom. Uvedomila som si, že je pre mňa ťažké žiť v krajine, kde nevládne spravodlivosť a začína sa vzďaľovať Európe.  

Mojim cieľom je vniesť do politiky odbornosť a postupy štandardné pre vyspelú Európu. Na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja naštartovať projekty zamerané na stabilizáciu personálneho obsadenia ambulancií, aby sme zastavili ich zatváranie a pritiahli mladých lekárov a sestry.