Mgr. Miloslav Špoták

Narodil som sa v Nitre, kde žijem so svojou ženou a dvomi deťmi.

Vyštudoval som environmentalistiku na UKF v Nitre a filozofiu na UCM v Trnave. 

Od roku 2007 sa profesionálne venujem regionálnemu rozvoju a podpore vzdelávania, a to ako projektový manažér a pracovník s mládežou.

Ostatné 3 roky pôsobím ako zástupca primátora v Nitre. Podarilo sa nám založiť Nitrianske centrum podpory vzdelávania a práce s mládežou či priniesť do Nitry programy Edupoint, Teach for Slovakia a Planet Youth. Začali sme s desegregáciou na školách, pomocou migrantom, ale napríklad aj masívnou podporou kompostovania.

Aktívne som sa na MsÚ podieľal pri nastavovaní rozvoja kvality (CAF), projektového riadenia (PRINCE2) a podpore informatizácie (prechod na M365).

V minulosti som stál pri zrode nitrianskych časopisov Občas NečasSlnečník. Spolu zakladal som OZ Re:colo, ktoré sa venuje aktivizácii mladých a Nitriansku krajskú radu mládeže, ktorá združuje a podporuje mládežnícke organizácie v celom kraji.

Ako poslanec NSK sa chcem venovať systematickej podpore práce s mládežou, vzdelávania, prevencii a vyváženému regionálnemu rozvoju ako miest, tak vidieka.