Ing. Miloslav Hatala

Kontinuita – čo je dobré zachovajme
Sila- presaďme zmeny prospešné
Radosť- spoločné výsledky

Ing. Miloslav Hatala , 62 rokov, Povolaním geodet. Som otcom troch detí. Žijem a bývam v Nitre.

Ako poslanec pôsobím v parlamente VÚC od roku 2013-2022. Pôsobil som v rôznych komisiách pracujúcich pri zastupiteľstve NSK. V súčasnom volebnom pracujem vo finančnej komisii a školskej komisii. Mojou prioritou je a bude podpora kvalitných súvislých opráv ciest II. a III. triedy a budovanie nových ciest v súvislosti s rozvojom krajského mesta Nitra a okresu Nitra, tak aby sa zlepšovala kvalita života občanov.  Rozvíjať budovanie ucelených koridorov diaľkových cyklotrás a vzájomného prepojenia v celom kraji.

V oblasti problematiky školstva,  naďalej podporovať rozvoj škôl, ktoré zakladali centrá odborného vzdelávania s dôrazom na prepojenie školy s praxou, (duálne vzdelávanie) v technických odboroch. V rámci projektu dostupný šport pre všetkých , by som chcel  podporovať projekty, ktoré by boli zamerané na mládež , hlavne v dobudovaní regionálnych športových zariadení a prispievaní na ich prevádzku. Verím že investície do mládeže sú investíciami do budúcnosti. 

Jedna veľká oblasť ,na ktorej rozvoji by som sa chcel v nasledujúcom volebnom období podieľať, je finančne poddimenzovaná, oblasť ekologickej  energetickej nezávislosti NSK.

Váš poslanec : Ing. Miloslav  Hatala