Ing. Matej Haško

Aj keď som sa narodil vo Zvolene, považujem sa za Levičana, keďže v tomto meste žijem už od svojich piatich rokov.

Tu som chodil na základnú školu a na Gymnázium Andreja Vrábla. Neskôr som vyštudoval medzinárodné vzťahy na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. 

Po štúdiu ma to ťahalo naspäť domov do Levíc, kde som začal pracovať v rodinnej firme. V jazykovej škole a prekladateľskej agentúre S-Club pracujem celý svoj profesijný život ako riaditeľ, prekladateľ a tlmočník. V rámci svojej práce často cestujem po Slovensku a do zahraničia a mám príležitosť pozorovať, ako veci dokážu fungovať v iných mestách.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine bolo pre mňa prirodzené pomôcť s kurzami slovenčiny pre ukrajinských utečencov.

Vo svojom voľnom čase veľmi rád na bicykli objavujem nové miesta v bližšom aj vzdialenejšom okolí. Som rád, že túto vášeň so mnou zdieľa aj moja veľká sedemčlenná rodina. 

Zaujímam sa o veci verejné, som aktívnym členom Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Leviciach. Zúčastňujem sa na workshopoch a konferenciách zameraných na rozvoj cyklodopravy.