Mgr. Lukáš Čelinák

Narodil som sa v Nitre a svoje detstvo som prežil v obci Bádice.

Študoval som v Zlatých Moravciach odbor elektrotechniku a programovanie. Počas štúdia aplikovanej informatiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som robil technickú podporu základným školám v Nitre. 

Založil som občianske združenie na podporu kultúry a športu v obciach nitrianskeho kraja. Bol som poslancom obecného zastupiteľstva v obci Bádice. Bol som zapojený v mnohých projektoch pre inovácie vo vzdelávaní vrátane projektov pre európsku komisiu.

Pracujem na Finančnom riaditeľstve SR ako vývojár a administrátor systémov pre elektronické vzdelávanie. Popri práci som zdokonaľoval svoje zručnosti v remesle hrnčiarskej výroby v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, kde som zložil certifikačné skúška a stal som sa certifikovaným lektorom pre remeslo hrnčiarska výroba.

Organizujem workshopy hrnčiarskej výroby na hrnčiarskom kruhu, kde si majú možnosť obyvatelia nitrianskeho regiónu vyskúšať, čo je to pracovať s hlinou a tvoriť praktické umelecké diela. 

Po návrate do rodného mesta Nitra som si založil rodinu. Chcem aby sa nám v Nitrianskom kraji dobre žilo, aby sa veci nezatvárali, ale otvárali, opravovali a rozvíjali. Chcem aby nás cesty spájali a nie rozdeľovali, aby verejné priestory boli naozaj verejné a k dispozícii všetkým obyvateľom. Chcem aby naše deti žili v modernom meste a kraji.