MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH.

Narodil som sa v Nitre, v srdci Nitrianskeho kraja.

Absolvoval som v roku 2004 štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2006 aj štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde som získal v roku 2007 aj titul PhD.  V roku 2010 som obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil aj v riadení verejného zdravotníctva (MPH). Pôsobil som ako odborný pracovník SAV, projektový manažér na Lekárskej fakulte UK, post-doktorand v INSERM v Montpellier, EU-výskumník a neskôr hosťujúci vedec na Lekárskej univerzite Charité v Berlíne.

Ako jeden z najmladších vedcov som získal prestížny grant Európskej komisie Marie Curie-IEF a viacero ocenení ako Cena Ľudovej banky za vzdelanosť, Guothova cena SLS, alebo čestné uznanie v rámci nominácie Vedec roka SR.

Po návrate na Slovensko pôsobím na Lekárskej fakulte UK, v roku 2017 som založil a do roku 2020 viedol spoločnosť Alterras Therapeutics vyvíjajúcu liek na pľúcnu artériovú hypertenziu alebo syndróm akútnej respiračnej tiesne dospelých (ARDS).

V rokoch 2010-2014 a 2016-2020 som bol členom výkonného výboru Európskej rady pre kardiovaskulárny výskum. Publikoval som 63 prác v karentovaných časopisoch s vyše 1200 SCI citáciami. V roku 2020 som nastúpil na pozíciu štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Do nitrianskeho kraja chcem priniesť nový impulz v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu ako na župnej tak aj na mestskej úrovni, kde sa budem taktiež uchádzať o post poslanca za mesto Nitra.

Zdolávanie prekážok robí môj život zaujímavým a aj zábavným. Nedám dopustiť na životaschopnosť a potenciál nitrianskeho kraja a svoju odbornosť ponúkam ľuďom, ktorí ešte nestratili dôveru v slušnú a naozaj rozumnú politiku.