Ing. Ľubomír Augustín

Rodák z Hurbanova s trvalým pobytom v Komárne.

Som absolventom Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Od roku 1990 sa profesionálne venujem oblasti životného prostredia. Postupne som prešiel rôznymi postami v štátnej správe onu.a samospráve, neskôr som pracoval v súkromnom sektore so zameraním na odpadové hospodárstvo. Od roku 2022 som živnostníkom.

Popri profesionálnej kariére som neustále pracoval aj v mimovládnom sektore. Som predsedom občianskeho združenia Spolok vodný mlyn v Kolárove, náplňou ktorého je starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku Lodný mlyn v Kolárove.

V rokoch   2014 – 2015 bola táto pamiatka vyhlásená za najobľúbenejšiu turistickú atrakciu v Nitrianskom kraji.

Mojim zámerom je ako poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja prispieť k efektívnemu a transparentnému fungovaniu zastupiteľstva NSK, k férovému rozdeľovaniu zdrojov pre všetky regióny a vytvorenie atmosféry spolupráce a pokojného života pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja  bez rozdielu národnosti, či náboženského vierovyznania.