Ing. Ladislav Marenčák

Kandidát na poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja
4. volebný obvod Nové Zámky

Vážení spoluobčania, milí priatelia,

myslím si, že mnohí z Vás mňa a moju prácu od môjho pôsobenia vo verejnom živote v našom regióne od roku 1998 poznajú. No dovoľte, aby som sa v krátkosti predstavil.

Mám 58 rokov. Pochádzam z obce Dedinka, kde som prežil krásne detstvo a mladosť. V rokoch 1978 až 1982 som absolvoval Gymnázium v Šuranoch, v rokoch 1982 až 1987 som  vyštudoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave.

Po základnej vojenskej službe som pracoval v Novofructe š. p. Nové Zámky, v Matadore a. s. Púchov a v rokoch 1998 – 2002 na Okresnom úrade Nové Zámky vo funkcii prednostu okresného úradu. Od roku 2003 som živnostník a zároveň konateľ ToMa pneu spol. s. r. o. Nové Zámky.

Od roku 2005 som poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rokoch 2011 – 2017 som pracoval ako podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Od roku 1990 žijem spolu s rodinou v Nových Zámkoch. Som ženatý, s manželkou Janou máme tri dospelé deti a štyri vnúčatá.

Viem čo treba …,  

            chcem veci riešiť…,

                        ponúkam svoj čas a spoluprácu…

v záujme spokojnosti a šťastia obyvateľov našich obcí a miest, v záujme rozvoja nášho regiónu i celého Nitrianskeho samosprávneho kraja.