Ing. Konštantín Glič

Som Komárňanský rodák a žijem od narodenia v Komárne.

Som absolventom Strednej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave a Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Po ukončení štúdia som sa počas praxe stal autorizovaným stavebným inžinierom.

Prevažnú časť môjho aktívneho života som pracoval ako projektant vodných stavieb, spočiatku ako zamestnanec a od roku 2003 ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Mojou záľubou je šport. Venoval som sa plávaniu a vodnému pólu najprv ako aktívny a úspešný športovec neskôr ako tréner mládeže a funkcionár klubu.

Dušou som ekológ. Bol som aktívny v oblasti alternatívnych zdrojov energií.

Komunálnej a regionálnej politike sa venujem od deväťdesiatych rokov. V roku 2014 som kandidoval za poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja za KDH. Neskôr som sa stal členom komisie regionálneho rozvoja a územného plánovania pri zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja. Osem rokov som bol poslancom mestského zastupiteľstva v Komárne.

V regionálnej politike sa chcem snažiť o rozvoj nášho regiónu a presadzovanie tradičných hodnôt.

Som ženatý a mám dve dospelé dcéry.