Ing. Karol Borik, MBA

Narodil som sa a žijem so svojou rodinou v Nových Zámkoch.

Po absolvovaní Obchodnej akadémie v Šuranoch som študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore účtovník – audítor. V roku 2016 som dokončil štúdium v manažérskom programe a získal titul MBA. Už viac ako 20 rokov sa profesne venujem účtovníctvu a daniam. Som daňový poradca a v súčasnosti pracujem ako ekonóm v spoločnosti, ktorá sa zaoberá prípravou strategických priemyselných parkov.

Bol som členom finančnej komisie NSK. Pôsobil som vo Finančnej správe a tiež v pozícii prednostu okresného úradu v sídle kraja. Aj preto náš región dôverne poznám a veľmi mi na ňom záleží. Mojim cieľom je podporiť jeho skutočný rozvoj, aby bol miestom, kde ľudia zostanú žiť a pracovať.