PhDr. Ján Vančo, PhD.

47 rokov, kandidát na poslanca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja za volebný obvod Nitra.

Nitra je moje rodné mesto. Tu som sa narodil a tu aj žijem. Študoval som na Párovskom gymnáziu na Palánku a neskôr lingvistiku na FF UKF v Nitre. Na UK v Bratislave som ukončil aj štúdium teológie. Časť svojho štúdia som strávil v americkom Chicagu, kde žije veľa našich skvelých rodákov. Pochádzam z rodiny, kde v obľube je aj šport, najmä cyklistika a mal som to šťastie, že som absolvoval aj, vtedy ešte, Ľudovú školu umenia v odbore klavír. K hudbe má naša rodina veľmi blízko. Vo verejnej službe sa angažujem od roku 2002. V rokoch 2005 až 2011 som bol podpredsedom nitrianskeho kraja a od roku 2011 do 2018 som zastával funkciu zástupcu primátora Nitry. Od roku 2016 som vedúcim centra Maltézskej pomoci v Nitre, charitatívnej organizácie Maltézskeho rádu. Som slobodný a bývam v Nitre pod Kalváriou.

Doposiaľ som sa v zastupiteľstve venoval viac oblastiam kultúry a cestovného ruchu, pretože tieto bývajú často na okraji záujmu, avšak pre nás obyvateľov sú veľmi dôležité, čo dokazuje aj veľká účasť na podujatiach v tomto pandemickom čase, ak to okolnosti dovolia. Desať rokov pôsobím v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu. V súčasnosti budem však viac pozornosti sústrediť na sociálne veci a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú (seniori, chorí, núdzni), ale i na dopravu, pretože v tejto oblasti náš kraj stavil skôr na, síce kvalitnú, ale predsa iba „údržbu“ a nie progres. Mám na mysli, že chceme razantne podporiť prepojenie železnicou medzi Nitrou a Bratislavou, nové cestné prepojenia v rámci kraja a pod. Chcem s Vami spolupracovať pre naše spoločné dobro a naďalej budovať dobré vzťahy. Prosím Vás o podporu. Ďakujem!