Doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.

Žijem so svojou rodinou v Preseľanoch v okrese Topoľčany.

Povolaním som veterinárny lekár a pôsobím vo viacerých oblastiach ako manažér, vedec aj vysokoškolský pedagóg. Práca v súkromnom sektore mi poskytla aj pohľad na oblasť podnikateľského prostredia, ktoré je hybnou silou rozvoja každého regiónu.

Dlhodobo sa venujem témam poľnohospodárstva, školstva a vedy, o ktorých píšem pravidelne aj na blogu Denníka N a SME.

Medzi moje priority vo verejnej aktivite patrí podpora inovácií, zdravých ambicióznych projektov a zvyšovanie podielu vedomostnej ekonomiky u nás. 

V rámci práce župného poslanca sa chcem primárne venovať rozvoju stredného školstva, aj rozvoju cestovného ruchu a zviditeľneniu Nitrianskeho regiónu.