Ing. František Buda

Narodil som sa v roku 1965 v Nových Zámkoch.

Detstvo som prežil v Tvrdošovciach a po skončení gymnázia v Šuranoch som študoval na vojenskej vysokej škole, odbor Ekonomika a financie. Od roku 1988 som pôsobil na rôznych pracovných pozíciách v ozbrojených silách, ako náčelník finančnej služby a neskôr ako riaditeľ vojenských finančných úradov v Topoľčanoch a neskôr v Bratislave. V rokoch 1995 – 1996 som absolvoval postgraduálne štúdium  na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 sa aktívne zapájam do komunálnej politiky, ako poslanec obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach a predseda jej finančnej komisie. Disponujem ekonomickou praxou v štátnej správe, samospráve, v súkromnom aj neziskovom sektore a okrem toho som tri roky vykonával aj funkciu hlavného kontrolóra.  Zároveň som desať rokov pôsobil aj ako prísediaci na okresnom súde v Nových Zámkoch. V súčasnosti pracujem v štátnej správe, som ženatý a mám 3 deti.

Od roku 2007 aktívne pôsobím aj v neziskovom sektore ako predseda Občianskeho združenia Lucerna Tvrdošovce, ktorá organizuje rôzne kultúrne, osvetové a športové podujatia v obci. Som autorom deviatich knižných publikácií o histórii Tvrdošoviec a spoluautorom dvoch odborných monografií.
V komunálnych voľbách 2022 sa uchádzam o Vašu dôveru a kandidujem za poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja na kandidátke KDH ako nezávislý kandidát, nečlen KDH.