Mgr. Ervín Szalma

Aj keď ti rozum hovorí dosť, poslúchni srdce a choď ďalej, pretože v ňom je to, čo naozaj cítiš a chceš…”

Mgr. Ervín Szalma, 43 rokov, učiteľ.

Po ukončení štúdia na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Leviciach som pokračoval v štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Pedagogickej fakulte. Pracujem ako učiteľ na základnej škole. Ako občiansky aktivista sa sústavne zapájam do rôznych úspešných projektov a aktivít na rôznych úrovniach v prospech okolia nášho mesta, okresu a kraja. V samospráve pôsobím aktuálne ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Leviciach druhé volebné obdobie. Aktívne a zodpovedne pracujem v Komisii MsZ vzdelávania a mládeže a Komisii MsZ finančnej, správy mestského majetku a regionálneho rozvoja na efektívnom skvalitnení podmienok školstva a voľného času mládeže na úrovni samosprávy. Som tiež členom Mestskej rady.

Vďaka vašim 5314 hlasom som sa v roku 2017 stal poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tu aktívne pracujem v komisii školstva a v komisii kultúry a športu. Zároveň som členom Rady NSK. Obdobie skúseností prvého mandátu na regionálnej úrovni motivovalo moje rozhodnutie uchádzať sa ďalej o post poslanca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja ako ČESTNÉHO človeka, ktorému osud kraja nie je ľahostajný.

V sobotu 29. októbra 2022 sa s ODVAHOU budem uchádzať o vašu podporu, priazeň a predovšetkým dôveru ako kandidát na poslanca Pravicovej koalície za okres Levice.

Svoju ODBORNOSŤ plánujem využiť predovšetkým v oblasti školstva, kultúry a športu so svojím tímom, ktorí prináša ŠANCU PRE NÁŠ KRAJ v ktorom budeme dobre a radi žiť.