Doprava

1. INTEGROVANÁ DOPRAVA

Vrátane doriešenia kvalitných prepojení obcí na okresné mestá ako aj napojení na železničnú dopravu (napr. BA – NR).

2. ROZVOJ CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

S dôrazom na denné dochádzanie do práce.

3. UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Dopravná preferenčná pyramída CHODEC>CYKLISTA>MHD>TAXI>IAD.

4. OTVORENÁ SÚŤAŽ NA NOVÉHO MEDZIMESTSKÉHO DOPRAVCU