MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

Mám 41 rokov, som rodáčka zo Šurian, kde som prežila celý svoj život.

Som vydatá, mám dvoch synov. V roku 2006 som ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, európsku atestáciu z neurológie som absolvovala v roku 2013 a  postgraduálne štúdium v odbore neurológia som ukončila v roku 2021 na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové.

Už viac ako 16 rokov sa plne venujem neurológii – 14 rokov na Neurologickej klinike v Nitre, od roku 2020 som primárkou Neurologickej kliniky v Nových Zámkoch. Zároveň pracujem ako odborný asistent na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové.

Popri práci sa aktívne snažím zlepšiť podmienky pacientov ako aj odbornú úroveň samotnej kliniky.

Od roku 2018 som poslankyňou Mestského zastupiteľstva Šurany.

Svojimi skúsenosťami chcem prispieť k zlepšeniu života občanov v našom kraji najmä v oblasti  zdravotníctva, sociálnych služieb, školstva, kultúry a športu.