Mgr. Daniel Balko

Daniel Balko, 51 rokov, politológ a historik, poslanec NSK, mestský poslanec, zástupca primátora mesta Nitra.

Vo verejnom živote som aktívny od roku 1989, kedy nám zmena režimu vrátila slobodu a umožnila byť aktívnymi občanmi. Pätnásť rokov som bol riaditeľom slovenskej časti Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ, vďaka čomu som sa začal odborne venovať regionálnemu rozvoju a regionálnej politike. Pripravil som a riadil množstvo projektov zameraných na miestny rozvoj a turizmus. Z pozície predsedu komisie regionálneho rozvoja v Nitrianskom samosprávnom kraji som sa posledné dva roky aktívne podieľal na príprave nášho kraja i mesta Nitry na nové programové obdobie, kedy prvýkrát budeme môcť sami rozhodovať o využití miliónov eur na rôzne rozvojové projekty.

Ako viceprimátor Nitry zodpovedný aj za šport som nastavil udržateľný a prehľadný systém pomoci športovým klubom, ktorý je založený na mládeži a transparentnej činnosti klubov. Moja láska k histórii a tradíciám sa podpísala pod organizovanie zážitkových historických podujatí ako Pribinova Nitrawa, Barokové dni v Mojmírovciach, Kráľovská Nitra ale aj verejné prednášky a popularizačné články. Veľmi rád by som vo svojej práci pre obyvateľov nášho kraja pokračoval naďalej, a preto opäť kandidujem za poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja i mesta Nitra.