Ctibor Melich

Pochádzam z Hurbanova, vzdelanie som ukončil na Akadémii pedagogiky a sociálnych vecí.

Od roku 2000 som sa venoval obchodu v nadnárodných spoločnostiach na manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracujem pre Ministerstvo vnútra SR. Od roku 2018 som poslancom Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.

Rozhodol som sa, že chcem svojimi pracovnými a životnými skúsenosťami slúžiť občanom Hurbanova a Nitrianskeho kraja.