Ing. Andrej Čopík

Pochádzam síce z východu, ale môj život je úzko spätý s Nitrou.

Tu som sa narodil a tu som aj vyštudoval poľnohospodárstvo na  Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Viac ako 16 rokov žijem s manželkou a štyrmi deťmi v Kovarciach, v ktorých som od roku 2015 starostom. Pozícia starostu prináša mnoho zložitých situácii a momentov, v ktorých nie je jednoduché nájsť a prijať častokrát nepopulárne riešenia.

Tieto skúsenosti by som rád využil aj na úrovni nitrianskeho kraja tak, aby sa život jeho občanov zlepšoval nielen v oblasti vzdelávania, kultúry a športu, cestnej infraštruktúry, ale i v oblasti sociálnej starostlivosti.